NODAĻAS

Šeit Jums ir iespējams iepazīties ar aktualitātem, kuras ir pieejamas Tirdzniecības centrā "Sjuzanna" Dārzu ielā 29, Rēzeknē. Izvēlieties nodaļu un apskatiet jaunumus! 

0
REKVIZĪTI 
SIA "Aruna" 
Reģistrācijas numurs: 42403021347 
Adrese: Dārzu iela 29, Rēzekne  
Tālrunis: +371 24 66 77 88


 .