T/C “SJUZANNA” ĪSTENO LABDARĪBAS AKCIJU – “LABDARĪBAS MARATONS"

Pavisam nesen, 2019.gada decembra mēneša beigās tirdzniecības centrs “Sjuzanna” bija izsludinājis labdarības akciju “Labdarības maratons”, lai atbalstītu kādu, kuram tas patiešām ir nepieciešams! Katram tirdzniecības centra KLIENTAM bija iespēja atbalstīt šo akciju ar ziedojumu.

Šoreiz palīdzība bija nepieciešama Rēzeknes pilsētas Sociālā dienesta apmeklētājiem. Sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem tika apzinātas apmeklētāju vajadzības, lai uzlabotu to dzīves kvalitāti ikdienā. Pēc vajadzību un iespēju apzināšanas tika iegādāts saliekamais masāžas galds-kušete un Zviedru siena, lai nodrošinātu fizioterapijas nodarbības Sociālā dienesta telpās.

Esam priecīgi par to, ka esot kopā esam spējīgi palīdzēt un dāvāt labestību tiem, kam tas patiešām ir ļoti nepieciešams.

PALDIES JUMS, KA ESAT KOPĀ AR MUMS!

Sociālā dienesta misija: veicināt Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, aprūpe mājās, sociālais un psihologu darbs) sistēmas profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt sociālo darbu, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kurām dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pašvaldībā.